Cursuri de 40 minute

Forgiveness: Breaking the Power of the Past

€6.00
PDFPersian

Cursuri de 40 minute

Forgiveness: Breaking the Power of the Past

€6.00
0

قدرت شفابخش بخشش را آزاد کنید به عنوان افراد ناقصی که در دنیایی ناقص زندگی می کنیم، در نهایت تقریباً در هر رابطه ای با نیاز به تمدید یا دریافت بخشش مواجه می شویم. اما وقتی زخم ها عمیق می شوند، بخشش آسان نیست. این مطالعه چشم باز به سوالات دشوار بخشش می پردازد، از جمله چگونه می توانم ببخشم وقتی درد بسیار زیاد است؟ آیا بخشیدن به این معناست که باید گذشته را فراموش کنم؟ و اگر تصمیم بگیرم نبخشم چه؟ همانطور که در مورد آنچه کتاب مقدس در مورد این موضوع حیاتی می‌گوید کاوش می‌کنید، با اعماق رحمت خود خدا مواجه می‌شوید و در می‌یابید که چگونه انتخاب بخشش می‌تواند شما را از گذشته‌ای دردناک رها کند و شما را به سمت آن چیزی که خدا قصد دارد باشید سوق دهد.

Share

Recommendations


Customer reviews

0.0

No reviews