Am scris această cartea cu scopul de a-ți oferi răspunsuri la întrebările cu care te confrunți zi de zi, totuși cel mai mult îmi doresc să găsești răspunsul la întrebarea veșniciei și în fiecare articol am căutat să te conduc cât mai aproape de răspunsul, care este viața veșnică în Isus Hristos. Dacă, în urma…

Citește mai mult

Dumnezeu spune: „Întoarceţi-vă la Mine“ – dar sincer, ar schimba aceasta cu adevărat lucrurile? După învierea Sa, Domnul Isus mergea cu doi ucenici pe drumul Emausului şi le-a explicat lucrurile din Scriptură privitoare la El, începând cu Moise şi continuând cu toţi prorocii.Te întrebi cât timp a vorbit despre fiecare proroc? Vei studia o carte…

Citește mai mult

Evanghelia după Ioan – Cuvântul S-a făcut trup și Domnul  Isus este prezentat ca  Lumina lumii (Ioan 1–11). Cât de bine Îl cunoşti pe Fiul lui Dumnezeu? Eşti convins că ceea ce a spus El despre Sine este adevărat? De la început până la sfârşit, Ioan ni-L descoperă pe Isus ca Fiul lui Dumnezeu. Acest curs de studiu biblic are opt lecții…

Citește mai mult

Isus a poruncit ucenicilor Săi să ducă Evanghelia până la marginile pământului. Observă transformarea lui Pavel din prigonitor al Bisericii în predicator. Însoțește-l în călătoriile sale în întreaga lume romană pentru a proclama mesajul salvator al lui Isus atât evreilor cât și neamurilor. Învață cum poți fi martor al lui Isus și cum să trăiești…

Citește mai mult

Cartea 2 Timotei este un studiu despre ucenicizare. Apostolul Pavel a încredințat Evanghelia lui Timotei și altora și îi învață cum să  protejeze și să răspîndească mai departe Cuvîntul Adevărului fiind un ispravnic credincios chiar și în mijlocul persecuției. Prin acest curs de studiu biblic inductiv,  vei putea să înțelegi mai mult și mai deplin…

Citește mai mult