Termeni și condiții

Site-ul shop.eurasiaprecept.org, denumit în continuare “Vânzător”, este deținut și administrat de A.O. Învățătură din Cuvînt-Precept Ministries pentru Moldova.

Adresa juridică: Alexandru cel Bun 62, ap. 39, Chișinău, Moldova

Adresa fizică: Alexandru cel Bun 62, ap. 39, Chișinău, Moldova

Cod Fiscal: 1011620008908

Email: contabilitate@eurașiaprecept.org și shop@eurașiaprecept.org

Telefon de contact: +373 (79) 005865

Navigarea pe site-ul shop.eurasiaprecept.org urmată de Comandă echivalează cu citirea, înțelegerea și acceptarea termenilor de mai jos de către orice Client.

Site-ul shop.eurasiaprecept.org își rezervă dreptul de a schimba și actualiza în orice moment conținutul acestui site, precum și Termenii și condițiile de folosire, fără niciun fel de notificare prealabilă. În caz de divergență sau neînțelegeri între shop.eurasiaprecept.org și Client, se vor aplica Termenii și condițiile valabile la momentul Comenzii.

1. DEFINIȚII

1.1 Utilizator – orice persoană care vizitează site-ul shop.eurasiaprecept.org.

1.2 Client – persoană fizică / persoană juridică ce efectuează o Comandă.

1.3 Produse și Servicii – orice produs sau serviciu menționat în Comandă, care urmează a fi furnizate de către Vânzător, Clientului.

1.4 Comandă – un document electronic ce intervine ca formă de comunicare între Vânzător și Client prin care Clientul își exprimă intenția de a achiziționa anumite Produse și Servicii și să facă plata acestora.

1.5 Contract – o Comandă confirmată de către Vânzător, prin care Vânzătorul este de acord să vândă și să livreze Produsele și Serviciile iar Clientul este de acord să achiziționeze, să primească și să facă plata acestor Produse și Servicii.

1.6 Curier – orice persoană de drept public sau privat care prestează servicii de curierat.

2. DREPTURILE DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

2.1 Conținutul site-ului shop.eurasiaprecept.org: imagini, texte, elemente de grafică web, scripturi, software, drepturi de proiectare, drepturi de model, patente, mărci înregistrate, este integral proprietatea “A.O. Învățătură din Cuvînt – Precept Ministries pentru Moldova” și a furnizorilor săi și este apărat de Legea privind dreptul de autor și drepturile conexe și de legile privind proprietatea intelectuală și industrială.

2.2 Folosirea fără acordul A.O. ”Învățătură din Cuvînt – Precept Ministries pentru Moldova” a oricăror elemente enumerate mai sus se pedepsește conform legislației în vigoare.

3. EXONERAREA DE RĂSPUNDERE

3.1 A.O. ”Învățătură din Cuvînt – Precept Ministries pentru Moldova” nu garantează că site-ul, serverele pe care este găzduit, sau e-mailurile trimise de la shop.eurasiaprecept.org sunt fără omisiuni, defecțiuni, întârzieri sau întreruperi în operare sau transmitere, căderi de linie sau orice alți factori similari. Utilizatorul folosește site-ul pe riscul propriu, shop.eurasiaprecept.org fiind liber de orice răspundere pentru eventualele daune directe sau indirecte cauzate de utilizarea sau accesarea/vizitarea site-ului sau ca urmare a utilizării informațiilor de pe site. A.O. ”Învățătură din Cuvînt – Precept Ministries pentru Moldova” nu este răspunzătoare de erorile sau omisiunile care pot interveni în redactarea sau prezentarea materialelor de pe site.

3.2 A.O. ”Învățătură din Cuvînt – Precept Ministries pentru Moldova” nu își asumă responsabilitatea pentru descrierile produselor prezentate pe site-ul shop.eurasiaprecept.org, acestea fiind puse la dispoziția A.O. ”Învățătură din Cuvînt – Precept Ministries pentru Moldova” de către furnizori. În acest sens produsele livrate în comandă pot fi diferite de cele prezentate online (copertă, ambalaj, culoare, aspect, accesorii, format etc.), Vânzătorul nu răspunde pentru astfel de situaţii, dar va încerca să le rezolve cât mai curând de la semnalarea acestora.

3.3 Informațiile incluse pe shop.eurasiaprecept.org au caracter informativ și sunt puse la dispoziție cu bună credință din surse pe care Vânzătorul le consideră de încredere. În cazul în care vreunul dintre articolele publicate sau orice altă informație intră sub incidența Legii privind dreptul de autor și drepturile conexe, Utilizatorul este rugat să aducă acest fapt la cunoștința Vânzătorului la adresa shop@eurasiaprecept.org, pentru a putea fi luate măsurile legale necesare.

3.4 Părerile exprimate în cuprinsul materialelor care sunt publicate în secțiunile blog literar, comunitate culturală și recenzii sunt asumate în întregime de către autorii respectivelor materiale și nu implică responsabilitatea solidară a shop.eurasiaprecept.org.

3.5 shop.eurasiaprecept.org își rezervă dreptul de a anula Comenzile pentru Produse și Servicii care sunt afișate pe site ca urmare a unor erori tehnice sau care, din cauza unor erori tehnice, prezintă prețuri evident eronate/derizorii pentru produse (prețuri pe care le poate aprecia ca fiind eronate/derizorii orice cumpărător cu un nivel mediu de pregătire).

3.6 shop.eurasiaprecept.org, în calitate de organizator al campaniilor promoționale, nu își asumă răspunderea pentru pierderile sau deteriorările voucherului campaniei, nu este responsabil pentru voucherele falsificate sau deteriorate și își rezervă dreptul de a anula voucherul utilizat la achiziție ori de a scădea valoarea acestuia din valoarea de rambursat, în cazul returnării conform legii a unui produs participant în campania respectivă.

3.7 Orice link-uri către alte site-uri sunt oferite numai în scopul unei accesibilități sporite a informațiilor, iar shop.eurasiaprecept.org nu își asumă nicio responsabilitate sau răspundere pentru conținutul acestor site-uri, pentru produsele sau serviciile promovate sau comercializate prin aceste site-uri.

4. LIMITA ACCESULUI LA SITE

4.1 Utilizatorii site-ului shop.eurasiaprecept.org pot face comentarii și orice alte comunicări, pot să transmită sugestii, întrebări sau informații, dacă limbajul acestora este civilizat, iar conținutul comunicărilor nu este ilegal, obscen, amenințător, defăimător, nu tulbură în niciun fel viața privată a altor persoane, nu încalcă drepturile de proprietate intelectuală, nu conține viruși, nu servește unor campanii de promovare care nu au legătură cu shop.eurasiaprecept.org, nu sunt e-mailuri în masă ori orice altă formă de spam.

4.2 Persoanele care vor utiliza o adresă falsă de e-mail ori vor transmite mesaje electronice sau orice alte comunicări în numele unei alte persoane fizice sau juridice ori în numele oricărei alte entități vor fi raportate organelor abilitate.

4.3 shop.eurasiaprecept.org nu își asumă responsabilitatea și nici nu va putea fi obligată la niciun fel de despăgubiri pentru orice fel de daune produse de astfel de comunicări.

4.4 În cazul trimiterii sau afișării unor materiale/documente care implică texte, replici, recenzii etc, formulate de Utilizatori, se consideră că respectivul Utilizator garantează originalitatea lor și acordă shop.eurasiaprecept.org și afiliaților/asociaților săi dreptul neexclusiv, nelimitat, gratuit, irevocabil și retransmisibil de a folosi, reproduce, modifica, adapta, publica, traduce, crea opere derivate, precum și dreptul de a distribui, de a prezenta aceste conținuturi oriunde în lume, prin orice mijloace.

4.5 Utilizatorul garantează că are toate drepturile asupra conținutului pe care îl afișează sau îl transmite pe site, prin orice modalitate, astfel încât, prin folosirea acestui conținut, să nu cauzeze prejudicii niciunei terțe entități fizice sau juridice.

5. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

5.1 Categoriile de date personale prelucrate sunt: numele și prenumele, sexul, data și locul nașterii, datele din actele de stare civilă, telefon/fax, adresa (domiciliu/reședința), e-mail.

5.2 Atunci când un Utilizator își creează un cont pe shop.eurasiaprecept.org, va primi comunicări comerciale din partea shop.eurasiaprecept.org doar în măsura în care și-a dat consimțământul expres, selectând opțiunea corespunzătoare.

5.3 Datele colectate cu privire la newslettere și alerte sunt confidențiale. shop.eurasiaprecept.org va putea selecta Utilizatorii cărora le va trimite newslettere și alerte.

5.4 Conform prevederilor Legii nr. 133 din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal, shop.eurasiaprecept.org garantează o protecţie maximă a datelor personale ale Clienţilor împotriva distrugerii, modificării, blocării, copierii, răspândirii, precum şi asupra altor acţiuni ilicite de natură să aducă atingere drepturilor acestora. Astfel, shop.eurasiaprecept.org prelucrează datele personale furnizate de Utilizatori în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate.

5.5 Scopul colectării datelor cu caracter personal este: gestiune economico-financiară, reclamă, marketing, publicitate, statistică, servicii de comunicații electronice, informarea Clienților privind situația contului lor de pe shop.eurasiaprecept.org, informarea Clienților privind evoluția și starea Comenzilor.

5.6 Completarea de către Utilizatori a formularelor pe site echivalează cu acceptarea necondiționată ca ulterior aceste date să fie incluse în baza de date a shop.eurasiaprecept.org și să fie utilizate și prelucrate de către shop.eurasiaprecept.org, afiliații și colaboratorii acestuia pentru desfășurarea activităților enumerate mai sus inclusiv, dar nelimitându-se la furnizori de servicii de marketing, curierat, servicii de plată / bancare.

5.7 Clienții beneficiază de drepturile prevăzute de Legea nr. 133 din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal, respectiv, dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de se adresa justiției în caz de încălcare a drepturilor.

5.8 Clienții au dreptul să solicite ștergerea totală sau parțială a datelor cu caracter personal. Clientul poate solicita oricare dintre drepturile enumerate mai sus în baza unei cereri scrise, semnate și datate, înaintată către administratorul A.O. ”Învățătură din Cuvînt – Precept Ministries pentru Moldova”, la adresa shop@eurasiaprecept.org. Refuzul furnizării acestor date determină imposibilitatea onorării Comenzilor.

5.9 În cazul în care Clientul își modifică prin utilizarea formularelor de pe site datele personale livrate deja către shop.eurasiaprecept.org și există Comenzi în derulare, Comenzile își păstrează datele de la momentul plasării Comenzii.

5.10 shop.eurasiaprecept.org nu solicită Utilizatorilor săi prin niciun mijloc de comunicare (telefon/e-mail etc) informații confidențiale, date despre conturi bancare, parole personale etc. În cazul în care Utilizatorul le divulgă unor terți, acesta poartă întreaga responsabilitate pentru acțiunile sale. Astfel, în cazuri de divulgare de astfel de date, Utilizatorul nu poate ține răspunzător site-ul shop.eurasiaprecept.org pentru niciun fel de prejudiciu.

6. ÎNREGISTRAREA CA UTILIZATOR

6.1 Pentru crearea unui cont pe site-ul shop.eurasiaprecept.org, Utilizatorul este obligat să folosească o adresa de e-mail validă.

6.2 shop.eurasiaprecept.org poate refuza cererea de înregistrare în situațiile în care constată că a utilizat informații neconforme cu realitatea sau folosește serviciile într-un mod neconform cu uzanțele normale.

7. PREȚUL

7.1 Prețul final plătit de Client este format din prețul produsului(elor) + cheltuielile de expediție și/sau încasare aferente. Prețurile de livrare sunt detaliate pe site.

7.2 Toate prețurile aferente produselor și serviciilor comercializate prin intermediul site-ului shop.eurasiaprecept.org sunt exprimate în Euro și conțin T.V.A.

7.3 La plățile cu card bancar, suma finală va fi convertită în Lei conform cursului valutar curent al MAIB.

8. COMANDA

8.1 Prin finalizarea Comenzii, Clientul garantează că toate datele furnizate sunt reale și corecte, în caz contrar ar putea suporta consecințele acestor erori (Comandă întârziată, transmisă greșit, anulată, etc).

8.2 shop.eurasiaprecept.org nu poate fi tras la răspundere pentru informații introduse eronat, din care pot decurge întârzieri de livrare sau anularea comenzii. În acest context, toate taxele de transport efectuate în vederea reexpedierii Comenzii vor cădea în sarcina Clientului.

8.3 Prin finalizarea Comenzii, Clientul se declară de acord ca un reprezentant shop.eurasiaprecept.org să îl contacteze prin orice mijloc disponibil convenit de către Părți (e-mail/telefon) pentru confirmarea personală a Comenzii. (Acest e-mail este doar o confirmare de primire a solicitării de comandă din partea dvs. Contractul dvs. de a cumpăra aceste produse nu este încheiat complet până când nu vom trimite un e-mail care vă anunță că produsele au fost expediate.)

8.4 Pentru confortul și siguranța Clientului, există opțiunea ca timp de 30 de minute după plasarea unei Comenzi de a renunța la Comandă în cazul în care Clientul are cont pe shop.eurasiaprecept.org. Astfel, dacă Utilizatorul care a plasat o Comandă din greșeală sau a revenit asupra deciziei, Comanda se poate anula în 30 de minute după plasarea ei. În cazul plăților făcute cu cardul, suma de plată finală se va retrage din contul Clientului doar la finalul celor 30 de minute. Pentru un produs digital, opțiunea este posibilă numai dacă nu a fost accesat linkul de descărcare (Clientul nu a descărcat produsul).

8.5 shop.eurasiaprecept.org poate refuza o Comandă în urma unei notificări prealabile adresate Clientului, fără a exista obligații între părți și fără ca o parte să poată pretinde daune, pentru următoarele situații:

  • eșuarea / invalidarea tranzacției online;
  • eroare tehnică în procesarea comenzii;
  • neacceptarea de către banca emitentă a cardului Clientului / a tranzacției;
  • date incomplete sau incorecte ale Clientului;
  • activitatea Clientului poate produce daune site-ului shop.eurasiaprecept.org /partenerilor;
  • livrări consecutiv eșuate;
  • alte motive obiective: în cazul în care Clientul nu garantează că modul de plată este valid și că nu este obținut printr-o metodă frauduloasă sau există suspiciuni cu privire la modalitatea de plată.

8.6 Chiar dacă a luat toate măsurile pentru ca informația prezentată pe acest site să fie exactă și corectă, shop.eurasiaprecept.org nu poate fi răspunzatoare de inexactități care pot apărea în completarea de către Client a formularelor din site pentru finalizarea Comenzii. Utilizatorii sunt responsabili pentru evaluarea exactității, completitudinii și utilității informațiilor furnizate în cadrul formularelor disponibile pe acest site.

8.7 În anumite situatii și pentru motive justificate, shop.eurasiaprecept.org își rezervă dreptul de a modifica cantitatea Bunurilor și/sau Serviciilor din Comandă. În aceste situatii shop.eurasiaprecept.org va anunța Clientul la adresa de e-mail sau la numărul de telefon puse la dispoziția Vânzătorului la efectuarea Comenzii și va returna contravaloarea produsului nelivrat.

8.8 Contractul se consideră încheiat între Client și shop.eurasiaprecept.org în momentul primirii de către Client de la shop.eurasiaprecept.org, prin intermediul poștei electronice și/sau SMS, a notificării de expediere a Comenzii.

8.9 Obligația shop.eurasiaprecept.org este considerată îndeplinită în momentul predării produselor Comandate către Client la adresa indicată de acesta la momentul plasării Comenzii.

8.10 Obligatia Cumpărătorului este considerată îndeplinită în momentul achitării Comenzii. *Este posibil ca emailul cu notificarea despre validarea comenzii să ajungă în folderul “SPAM” sau ”PROMOȚII” al căsuței voastre de email, prin urmare vă rugăm să verificați și folderul “SPAM” sau ”PROMOȚII”, pentru a verifica dacă ați primit sau nu email-ul de la noi.

9. FACTURARE – PLĂȚI

9.1 Prețul, modalitatea de plată și termenul de plată sunt specificate în Comandă.

9.2 Vânzătorul va emite către Client o factură pentru Produsele și Serviciile livrate, obligația Clientului fiind să furnizeze toate informațiile necesare emiterii facturii conform legislației în vigoare.

10. CONDIȚII DE LIVRARE

10.1 La solicitarea shop.eurasiaprecept.org, Clientul va face dovada identității sale, dacă e necesar prin una sau mai multe acte emise de autorități oficiale și va comunica numărul de Comandă atribuit de către Vânzător.

10.2 În cazul în care Clientul se află în imposibilitatea recepționării Comenzii în mod personal, Comanda va fi lăsată la adresa precizată doar unei persoane cu vârsta mai mare de 18 ani și doar în cazul comunicării către Curier a numărului Comenzii.

10.3 Nicio cerere de livrare a unei Comenzi nu va putea fi onorată dacă Clientul nu îndeplinește condițiile de mai sus.

10.4 Livrarea se consideră a fi îndeplinită de către shop.eurasiaprecept.org la momentul predării către Client a produselor comandate.

10.5 Clientul va verifica dacă produsele sunt deteriorate sau dacă există lipsuri, iar eventualele probleme vor fi menționate în scris la adresa de email shop@eurasiaprecept.org, pentru a putea fi luate în considerare.

11. PROMOȚII/OFERTE SPECIALE

11.1 Reducerile oferite de shop.eurasiaprecept.org prin orice promoții/oferte speciale sunt valabile exclusiv pentru produsele menționate pe site cu excepția cazurilor în care sunt specificate altfel. Asupra produselor încadrate în categoria “Oferte speciale”, nu se pot aplica reduceri promoționale, ci se achiziționează la prețul afișat pe site.

11.2 Reducerile pot fi folosite exclusiv în momentul plasării Comenzii, acestea nu pot fi folosite pentru a reduce valoarea Comenzii după ce aceasta a fost plasată.

11.3 Vânzătorul stabilește unilateral regulamentele promoțiilor/ofertelor speciale pe care le organizează, acestea fiind publicate exclusiv pe site. Promoțiile sunt aplicate Comenzilor care respectă integral regulile afișate pe site, în perioada de valabilitate menționată expres și în limita stocului disponibil. Vânzătorul nu garantează disponibilitatea pe stoc a produselor pe întreaga perioada de promotie și își rezervă dreptul de a întrerupe oricând promoția pe parcursul desfășurării acesteia, fără notificare prealabilă.

11.4 Vânzătorul își rezervă dreptul de a modifica oricare din condițiile stabilite în regulamentul campaniei respective, în perioada desfășurării campaniei, din motive obiective, dar nu înainte de a anunța public (pe site) despre aceste modificări.

11.5 Fiecare cartelă/voucher este identificat printr-un cod și are diverse cerințe pentru a fi valid și aplicabil. Vă rugăm sa consultați cu atenție informațiile de pe acestea, astfel încât să puteți beneficia de reducerea oferită. Cartelele/voucherele nu pot fi înlocuite în cazul în care sunt pierdute, furate sau distruse.

12. CAMPANII CU PRODUS CADOU

12.1 Pentru a beneficia de produsul cadou, valoarea totală a produselor achiziționate de Client trebuie să atingă pragul minim de 30 Euro (taxele de curierat sunt incluse în categoria servicii). În cazul în care valoarea totală a produselor nu atinge acest prag, produsul cadou nu va fi disponibil.

12.2 Orice promoție la care se oferă produs cadou se limitează la 1 PRODUS CADOU oferit în perioada de campanie per persoana fizică sau juridică (identificat ca și client/utilizator/user), indiferent de numărul comenzilor înregistrate de către o persoana fizică sau juridică în perioada în care campania este în curs de desfășurare.

12.3 În cazul în care există situații de fraudă identificate, shop.eurasiaprecept.org își rezervă dreptul de a suspenda conturile astfel create și de a retrage beneficiile aferente promoțiilor sau ofertelor în curs, de a anula comenzile fără preaviz, înștiințare, alte formalități sau despăgubiri.

12.4 De asemenea, dacă o Comandă la care s-a oferit produs cadou este respinsă sau returnată integral, clientul este obligat să returneze și produsul cadou în starea lui originală, nedeteriorată și nedesigilată. Condițiile integrale de retur se pot găsi la punctul 13.

12.5 PRIN BIFAREA TERMENILOR ȘI CONDIȚIILOR IMPUSE DE shop.eurasiaprecept.org ȘI DUPĂ CE A LĂSAT NUMĂRUL SĂU DE TELEFON PE shop.eurasiaprecept.org, CLIENTUL ÎȘI DĂ ACORDUL SĂ PRIMEASCĂ NOTIFICĂRI PROMOȚIONALE PRIN SMS.

13. POLITICA DE RETUR

13.1 În cazul în care produsul comandat prezintă defecte de fabricație (defecțiuni fizice grave), Clientul poate solicita înlocuirea acestuia sau returnarea contravalorii lui în termen de maxim 48 ore din momentul în care l-a primit.

13.2 Adresa de returnare a produselor livrate prin serviciul curierat este:

Republica Moldova, or. Chișinău

str. Alexandru cel Bun 62, sc. 4, ap.39,

MD-2005

13.3 Vânzătorul va rambursa integral suma încasată de la Cumpărător cu excepția costurilor livrării (serviciului curierat). Vânzătorul va efectua rambursarea folosind aceeași modalitate de plată ca și cea folosită pentru tranzacția inițială.

13.4 Clientul se obligă să returneze doar acele produse care sunt în aceeași stare în care au fost livrate (în ambalajul original, cu etichetele intact, fără defecte (cu excepția defectelor de fabricație) și documentele care l-au însoțit: factura, bonul de casă/cecul). Nu se acceptă pentru returnare produsele care prezintă modificări fizice, lovituri, zgârieturi, urme de folosire excesivă și/sau intervenții neautorizate, colțurile îndoite, cotorul deteriorat, pete pe copertă sau pe pagini, urme vădite precum că cartea a fost citită.

13.5 Clientul se obligă să notifice shop.eurasiaprecept.org intenția sa de a returna produsele achiziționate, prin e-mail la shop@eurasiaprecept.org sau prin telefon la numărul +373(61)000901 sau +373(69)687771 în termen de maxim 14 zile calendaristice de la primirea produselor. În caz contrar, shop.eurasiaprecept.org poate refuza coletul.

13.6 Informațiile necesare care trebuie furnizate către shop.eurasiaprecept.org pentru returul comenzilor plasate prin curier:

  • data expedierii coletului;
  • numărul Comenzii;
  • Denumirea produselor returnate;

13.7 În cazul returnării produselor achiziționate cu voucher, discountul acordat va putea fi reținut din valoarea returului.

13.8 În cazul în care o Comandă la care s-a aplicat reducere prin voucher este anulată, respinsă sau returnată integral, clientului i se va returna integral suma plătită iar voucherul își va pierde valabilitatea și nu va putea fi reactivat.

13.9 În cazul în care o Comandă la care s-a aplicat reducere prin voucher, ce conține mai multe produse, este anulată, respinsă sau returnată parțial, discountul acordat prin aplicarea voucherului nu poate fi aplicat celorlalte produse rămase în Comandă, dacă valoarea comenzii nu respectă condițiile ofertei/promoției.

13.10 shop.eurasiaprecept.org nu va restitui valoarea alocată din voucher pentru produsele anulate, respinse sau returnate ce fac parte dintr-o Comandă cu produse multiple. Clientului i se va restitui suma achitată de acesta pentru produse.

14. FORȚA MAJORĂ

14.1 În cazul apariţiei circumstanţelor independente de voința părților (impedimente), care și a căror consecințe nu puteau fi prevenite, ce împiedică onorarea completă sau parţială a obligaţiilor de către părţi, şi anume: incendiu, inundaţie, cutremur, calamităţi naturale, dezordini în masă, răscoală, război, operaţii militare de orice caracter, şi alte circumstanţe independente de voința părților, termenul de executare a obligaţiilor contractuale se prelungeşte condiţionat de termenul de acţiune a acestor circumstanţe.

14.2 În cazul în care impedimentul justificator este doar temporar, justificarea produce efecte pe durata existenței impedimentului, însă în cazul în care această circumstanţă (impediment justificator) şi urmările ei se vor prelungi mai mult de o lună, fiecare Parte este în drept să renunţe la executarea obligaţiilor sale prevăzute de prezentul Contract, fără pretinderea de daune-interese. În cazul în care impedimentul justificator este permanent, obligațiile corelative se sting.

14.3 Partea, pentru care devine imposibilă executarea obligaţiilor prevăzute de prezentul contract, se obligă să înştiinţeze în formă scrisă partea opusă în termen de 5 zile lucrătoare, despre apariţia circumstanţelor care împiedică executarea obligaţiilor şi înlăturarea lor.

15. DISPOZIȚII FINALE

15.1 Dacă oricare dintre clauzele de mai sus va fi găsită nulă sau nevalidă, acest fapt nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze.

15.2 Contractul va fi guvernat și interpretat în conformitate cu legea din Republica Moldova. Orice conflict apărut între shop.eurasiaprecept.org și Clienți va fi rezolvat pe cale amiabilă. În cazul în care acest lucru nu este posibil, prima cale de soluționare este medierea, în condițiile legii, iar dacă aceasta eșuează se apelează la instanțele de judecată din Republica Moldova.